Ítem
Solo Metadatos

Ett hälsosamt tillstånd av ovisshet. Tankar kring PSA-prov, förutsägbarhet och sårbarhet.

Título de la revista
Autores
Maldonado Castañeda, Oscar Javier


Fecha
2018-01-01

Directores

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Nordic Academic Press

Citations

Métricas alternativas

Resumen
Abstract
Prostatan är för många av oss ett organ med oklar funktion, som framför allt förknippas med cancer. Såväl förr som nu har den setts som en problemskapare, rentav som kroppens soptunna, men också som en njutningskörtel. Kunskapen om prostatan är fortfarande fragmenterad. I Prostatan – det ständiga gisslet? förmedlar en samling forskare informativa insikter om prostatans funktioner och dess symbolvärden, och visar också hur körteln behandlats över tid. Bokens författare ger även inblickar i hur denna valnötsstora körtel kopplats ihop med olika manlighetsideal och normer, och hur dessa fortfarande påverkar män, mäns hälsa och livskvalitet. Vi färdas genom undersökningsrum, laboratorier och sjukhuskorridorer, men också till nätforum, butiker för sexleksaker och toaletter med långa köer för att utforska pr ostatans olika kulturella och historiska betydelser. Skribenterna är en tvärvetenskaplig grupp sociologer, idéhistoriker, genusvetare och medicinskt verksamma. De samlas här för att nyansera synen på prostatan och skapa förståelse för och insyn i det delvis tabubelagda ämnet.
Palabras clave
Keywords
Prostatan , Cancer , Kunskapen om Prostatan
Citations
Colecciones