Ítem
Solo Metadatos

Models of Language: Towards a practice-based account of information in natural language

Título de la revista
Autores
Andrade Lotero, Edgar José

Fecha
2012-03-12

Directores

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
University of Amsterdam

Buscar en:

Métricas alternativas

Resumen
Abstract
The present work is concerned with two models of linguistic information. It doesnot deal with a development of the formal (or technical) characteristics of thesemodels, but rather it inquires into their philosophical presuppositions. One suchmodel is the one provided by the discipline known as formal semantics; the otherone is based on a particular account of the use of symbols in our everyday life.The purpose of the present work is to argue for the thesis that the latter, and notthe former, provides us with promising tools to represent the information carriedby language.A study of this kind of information is important in its own right, but myinterest in it stems from its connection with other concepts, namely, linguisticunderstanding, linguistic communication, and, above all, our ‘human world’ inwhich language is paramount. That is, my interest in this subject lies in theconviction that language and the information it carries are interdependent withour individual abilities to speak and comprehend language, as well as with the‘human world’ that we live in—the nature of which is both physical and social.This is an inquiry into an aspect of what human beings are; it deals with oneway in which our individual abilities allow us to create ‘objects’ and participatein exchanges with other people, and the way these ‘objects’ and these exchangesin turn in?uence our individual abilities and make us into what we are.
Edgar Andrade-Lotero onderzocht twee modellen van taalkundige informatie. Hij richt zich met name op de filosofische vooronderstellingen van deze modellen. Eén van deze modellen is afkomstig uit de formele semantiek; het andere model is gebaseerd op een specifiek onderzoek naar de rol van tekens in onze gebruiken. Andrade-Lotero beargumenteert dat het tweede, en niet het eerste model belangrijk is voor de beeldvorming van een representatief fragment van informatie gedragen door taal. Hij hanteert het criterium dat ieder taalkundig model een beschrijving van ons gebruik van tekens in het algemeen, en taal in het bijzonder, in het dagelijks leven moet bevatten. Uitgaande van deze argumentatie kan taalkundige informatie niet worden uitgelegd zonder rekening te houden met het concept van een `gebruik'. Een dergelijk beeld vereist een radicaal andere opvatting van taal, taalkundige competentie en taalkundige communicatie. Andrade-Lotero betoogt dat deze alternatieve opvatting als hulpmiddel kan dienen bij het bestuderen van de menselijke wereld waarin taal een allesoverheersende rol speelt.
Palabras clave
Keywords
Philosophical presuppositions of formal semantics , Understanding and Communication , Alternative accounts of language and information , Towards a practice-based account of information
Buscar en:
Colecciones